Strona główna

 

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy
ul.Zamkowa 4
56-400 Oleśnica

 

 

Dyrektor: Przemysław Wróbel

 

Zastępca Dyrektora: Wioletta Leśniowska

 


e-mail: ckiw-olesnica@ohp.pl
strona WWW: http://www.ckiw-olesnica.ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Wykaz telefonów CKiW OHP w Oleśnicy
Dział Osoba kontaktowa Nr telefonu
Centrala Recepcjonistka 71 314 20 12; 71 738 20 92
Fax automat zgłoszeniowy 71 723 73 42
Sekretariat Sekretarka 71 707 04 92
Księgowość Księgowa 71 707 04 58
Główny księgowy Anna Oleksy 71 707 04 58
Kierownik internatu Jacek Wieczorek 71 723 78 39
Pedagog Anna Pater 71 707 02 85
Psycholog Małgorzata Przewłocka-Kuchnowska 71 707 08 46
Usługi komercyjne Agnieszka Owczarek 71 707 09 26

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy za pośrednictwem: - poczty elektronicznej ckiw-olesnica@ohp.pl - fax nr 71 723 73 42 W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

bip.gov.pl

strona główna BIP